پنجشنبه, 14 مرداد 1400 - 26 ذیحجه 1442

لیست دوره های آموزشی خانه فرهنگ صدوقی

کارگاه آنلاین تاثیر استرس های کرونا بر سلامت روان با ارائه دکتر چمنی

هدف:
گروه : کارگاه های آنلاین
هزینه: 400,000 ریال