یکشنبه, 1 خرداد 1401 - 20 شوال 1443


خیر ارجمند:

ضمن تجلیل از نیت خیرخواهانه شما برای ارائه تبلت یا گوشی هوشمند مازاد خود جهت اهدا به دانش آموزان نیازمند در استان یزد موارد زیر به اطلاع می رسد:

  • با تکمیل فرم، هماهنگی برای دریافت تبلت یا گوشی با شما انجام خواهد شد.

  • در هنگام تکمیل، کدپیگیری به شما ارائه خواهد شد که میتوانید فرآیند هدیه خود را رصد کنید.

  • در صورتی که گوشی یا تبلت اهدایی، دارای ایراد فنی و ... باشد در سامانه اهدا قرار نخواهد گرفت و به شما عودت داده می شود.

  •