شنبه, 5 آذر 1401 - 2 جمادی الاول 1444
 
 

خانه فرهنگ صدوقی، یک موسسه فرهنگی هنری چند منظوره با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که از سال 1396 فعالیت خود را آغاز کرده است. این موسسه در راستای عمل یه نیات و اندیشه‌های شهیدمحراب، حضرت آیت الله صدوقی شکل گرفته و فعالیت میکند. شهید صدوقی فعالیت های متنوعی در عرصه فرهنگ، دین و خدمات عام المنفعه در کارنامه خود دارد.  فرزند فقید وی، مرحوم محمدعلی صدوقی( امام جمعه فقید یزد) نیز ادامه دهنده راه شهید محراب بود. خانه فرهنگ صدوقی می کوشد بخشی از نیات خیرخواهانه و عام المنفعه شهید محراب و فرزند فقید ایشان در حوزه های مختلف را ادامه دهد.

این موسسه زیر نظر بیت شهید محراب اداره و در خانه تاریخی شهید صدوقی در شهر تاریخی یزد مستقر است. این سامانه، دریچه شفاف برای اطلاع رسانی و مجال ارتباطی با مخاطبان فرهیخته می باشد.

این موسسه اکنون در حوزه های فرهنگی و هنری، علمی و آموزشی، انتشارات، رویدادهای فرهنگی مانند جایزه کتاب سال استان یزد، خدمات عام المنفعه در راستای نیات شهید صدوقی در حال فعالیت می باشد.

برای ارتباط بیشتر از طریق صفحه تماس با موسسه ارتباط بگیرید. چنانچه پیشنهاد برنامه یا ایده ای برای حمایت دارید از طریق صفحه پیشنهاد برنامه ارسال کنید.

 

تاریخ راه اندازی سامانه: مهرماه 1396خورشیدی

تاریخ به روزرسانی مجدد خدمات سامانه: خرداد1399خورشیدی